310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78

310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78

310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 1102-55-3СБ Облицовка.

310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78

310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
10

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 на схеме — поз. № 16.

1102-55-3СБ Облицовка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 16 — 310110 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 | 1102-55-3СБ Облицовка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

310110 Washer 6 GOST 11371-78

310110 Washer 6 GOST 11371-78 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 1102-55-3SB Facing.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
10

Price

Price requires clarification.