Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-15.01Я1, Т-15.01Я1М, Т1501, Т15, Т-1501. Входит в группу 1501-26-1СБ Установка гидросистемы.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
3 3

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 на схеме — поз. № 31.

Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 - Каталог ЧЕТРА Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ

Washer 10 ОТ GOSТ 6402-70

Washer 10 ОТ GOSТ 6402-70 to the bulldozer CHETRA 15.01YA1 T, T-15.01YA1M. Included in the group 1501-26-1SB Hydraulic system mounting.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
3 3

Price

Price requires clarification.