0901-13-1-02СБ Управление трактором

0901-13-1-02СБ Управление трактором

0901-13-1-02СБ Управление трактором к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
1 1

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

0901-13-1-02СБ Управление трактором на схеме — поз. № 5.

0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 5 — 0901-13-1-02СБ Управление трактором | 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

0901-13-1-02SB Tractor steering

0901-13-1-02SB Tractor steering to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-111-03SB/-04SB Cab.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
1 1

Price

Price requires clarification.