0901-96-102-20СП Рама лебедки

0901-96-102-20СП Рама лебедки

0901-96-102-20СП Рама лебедки к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М. Входит в группу 0901-96-10СП Лебедка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
1

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

0901-96-102-20СП Рама лебедки на схеме — поз. № 1.

0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 1 — 0901-96-102-20СП Рама лебедки | 0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

0901-96-102-20SP Winch frame

0901-96-102-20SP Winch frame to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-10SP Winch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
1

Price

Price requires clarification.