2501-22-2 Звено

2501-22-2 Звено

2501-22-2 Звено к бульдозеру ЧЕТРА Т 25.01, ЧЕТРА Т 25, Т 2501, ЧЕТРА Т25. Входит в группу 2501-22-1СП Гусеница.2501-22-2 Звено

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
38 38

Цена

Цена по запросу.

Схема

2501-22-2 Звено на схеме — поз. № 2.

поз. № 2 - 2501-22-2 Звено | 2501-22-1СП Гусеница | Каталог ЧЕТРА Т 25.01, ЧЕТРА Т 25, Т 2501, ЧЕТРА Т25

поз. № 2 — 2501-22-2 Звено | 2501-22-1СП Гусеница | Каталог ЧЕТРА Т 25.01, ЧЕТРА Т 25, Т 2501, ЧЕТРА Т25

2501-22-2 Link

2501-22-2 Link to the bulldozer CHETRA T-25.01YA. Included in the group 2501-22-1SP Track.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
38 38

Price

Price requires clarification.