2501-59-117СБ Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91

2501-59-117СБ Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91

2501-59-117СБ Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 2501-59-1СБ/-01СБ Кабина.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
1 1

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

2501-59-117СБ Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91 на схеме — поз. № 16.

2501-59-1СБ/-01СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 16 — 2501-59-117СБ Стеклопакет СПКТ ТУ 21-0287200-005-91 | 2501-59-1СБ/-01СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

2501-59-117SB Multiple glass unit SPKT ТU 21-0287200-005-91

2501-59-117SB Multiple glass unit SPKT ТU 21-0287200-005-91 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 2501-59-1SB/-1-01SB Cab.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
1 1

Price

Price requires clarification.