2501-89-31 Скоба

2501-89-31 Скоба

2501-89-31 Скоба к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
5 5

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

2501-89-31 Скоба на схеме — поз. № 23.

0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 23 — 2501-89-31 Скоба | 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

2501-89-31 Cramp

2501-89-31 Cramp to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-111-03SB/-04SB Cab.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
5 5

Price

Price requires clarification.