280364 Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70

280364 Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70

280364 Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М. Входит в группу 0901-96-10СП Лебедка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
26

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

280364 Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70 на схеме — поз. № 2.

0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 2 — 280364 Болт М12-6gx50 ГОСТ 7795-70 | 0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

280364 Bolt M12-6gx50 GOST 7795-70

280364 Bolt M12-6gx50 GOST 7795-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-10SP Winch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
26

Price

Price requires clarification.