280724-20 Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70

280724-20 Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70

280724-20 Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101, Т11, Т-1101. Входит в группу 011101-93-22СП Отвал.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
4

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

280724-20 Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70 на схеме — поз. №9.

011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. №9 — 280724-20 Болт М20-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

280724-20 Bolt M20-6gx50 GOST 7796-70

280724-20 Bolt M20-6gx50 GOST 7796-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 011101-93-22SP Blade.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
4

Price

Price requires clarification.