280725-20 Болт М20×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70

280725-20 Болт М20×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70

280725-20 Болт М20×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101, Т11, Т-1101. Входит в группу 011101-93-22СП Отвал.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
14

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

280725-20 Болт М20×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70 на схеме — поз. №10.

011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. №10 — 280725-20 Болт М20×1,5-6gx50 ГОСТ 7796-70 | 011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

280725-20 Bolt M20x1.5-6gx50 GOST 7796-70

280725-20 Bolt M20x1.5-6gx50 GOST 7796-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 011101-93-22SP Blade.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
14

Price

Price requires clarification.