312501-90-159-01 Фланец

312501-90-159-01 Фланец

312501-90-159-01 Фланец к бульдозеру ЧЕТРА Т 35.01, ЧЕТРА Т 35, Т 3501, ЧЕТРА Т35. Входит в группу 3501-96-10СП Лебедка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
2

Цена

Цена по запросу.

Схема

312501-90-159-01 Фланец на схеме — поз. № 75.

поз. № 75 - 312501-90-159-01 Фланец | 3501-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т 35.01, ЧЕТРА Т 35, Т 3501, ЧЕТРА Т35

поз. № 75 — 312501-90-159-01 Фланец | 3501-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т 35.01, ЧЕТРА Т 35, Т 3501, ЧЕТРА Т35

312501-90-159-01 Flange

312501-90-159-01 Flange to the bulldozer CHETRA T-35.01YA. Included in the group 3501-96-10SP Winch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
2

Price

Price requires clarification.