315317 Шайба

315317 Шайба

315317 Шайба к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 1101-11-3-02СП Рама.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
4 4

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

315317 Шайба на схеме — поз. № 1.

1101-11-3-02СП Рама | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 1 — 315317 Шайба | 1101-11-3-02СП Рама | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

315317 Washer

315317 Washer to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 1101-11-3-02SP Frame.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
4 4

Price

Price requires clarification.