315317 Шайба

315317 Шайба

315317 Шайба к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101, Т11, Т-1101. Входит в группу 011101-93-22СП Отвал.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
4 4

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

315317 Шайба на схеме — поз. №8.

011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. №8 — 315317 Шайба | 011101-93-22СП Отвал | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

315317 Washer

315317 Washer to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 011101-93-22SP Blade.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
4 4

Price

Price requires clarification.