440017 Заглушка

440017 Заглушка

440017 Заглушка к бульдозеру ЧЕТРА Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ, Т1501Т15Т-1501. Входит в группу 1501-21-5СБ Каретка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
2 2

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

440017 Заглушка на схеме — поз. № 16.

1501-21-5СБ Каретка | Каталог ЧЕТРА Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ

поз. № 16 — 440017 Заглушка | 1501-21-5СБ Каретка | Каталог ЧЕТРА Т-15.01Я, Т-15.01ЯМ

440017 End plug

440017 End plug to the bulldozer CHETRA 15.01YA T, T-15.01YA1M. Included in the group 1501-21-5SB Carriage.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
2 2

Price

Price requires clarification.