700-31-2209-20 Шайба

700-31-2209-20 Шайба

700-31-2209-20 Шайба к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
4

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

700-31-2209-20 Шайба на схеме — поз. № 27.

0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 27 — 700-31-2209-20 Шайба | 0901-111-03СБ/-04СБ Кабина | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

700-31-2209-20 Washer

700-31-2209-20 Washer to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-111-03SB/-04SB Cab.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
4

Price

Price requires clarification.