700-58-2122 Кольцо С80 ГОСТ 13940-86

700-58-2122 Кольцо С80 ГОСТ 13940-86

700-58-2122 Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101, Т11, Т-1101. Входит в группу 0901-96-106СП Редуктор планетарный.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
1 1

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

700-58-2122 Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 на схеме — поз. № 10.

0901-96-106СП Редуктор планетарный | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 10 — 700-58-2122 Кольцо С80 ГОСТ 13940-86 | 0901-96-106СП Редуктор планетарный | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

700-58-2122 Ring C80 GOST 13940-86

700-58-2122 Ring C80 GOST 13940-86 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-106SP Planetary reduction gear.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
1 1

Price

Price requires clarification.