Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761

Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761

Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М. Входит в группу 0901-96-10СП Лебедка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
2 2

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 на схеме — поз. № 4.

0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 4 — Манжета 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 | 0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

Collar 180-220-15BASL (NBR) DIN3761

Collar 180-220-15BASL (NBR) DIN3761 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-10SP Winch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
2 2

Price

Price requires clarification.