Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М. Входит в группу 0901-96-10СП Лебедка.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
124 124

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 на схеме — поз. № 23.

0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 23 — Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 0901-96-10СП Лебедка | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

Washer 10 OT GOST 6402-70

Washer 10 OT GOST 6402-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-10SP Winch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
124 124

Price

Price requires clarification.