Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 0901-96-1СП Агрегат тяговый.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
9 9

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 на схеме — поз. № 6.

0901-96-1СП Агрегат тяговый | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 6 — Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | 0901-96-1СП Агрегат тяговый | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

Washer 12 OT GOST 6402-70

Washer 12 OT GOST 6402-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-96-1SP Traction unit.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
9 9

Price

Price requires clarification.