Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101Т11Т-1101. Входит в группу 0901-24-1-02СБ Пол.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
4 4

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 на схеме — поз. № 16.

0901-24-1-02СБ Пол | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 16 — Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 0901-24-1-02СБ Пол | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

Washer 16 OT GOST 6402-70

Washer 16 OT GOST 6402-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 0901-24-1-02SB Floor.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
4 4

Price

Price requires clarification.