Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 к бульдозеру ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М, Т1101, Т11, Т-1101. Входит в группу 1101-51-1СП Устройство прицепное.

Применяемость

Количество на исполнение
УХЛ У Т
1 1

Цена

Цена требует уточнения.

Схема

Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 на схеме — поз. № 4.

1101-51-1СП Устройство прицепное | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

поз. № 4 — Шайба 16 ОТ ГОСТ 6402-70 | 1101-51-1СП Устройство прицепное | Каталог ЧЕТРА Т-11.01Я1, Т-11.01Я1М

Washer 16 OT GOST 6402-70

Washer 16 OT GOST 6402-70 to the bulldozer CHETRA 11.01YA1 T, T-11.01YA1M. Included in the group 1101-51-1SP Set of drawbar hitch.

Applicability

Quantity per unit
UKHL U Т
1 1

Price

Price requires clarification.